zuxxi.com

Himalaya - l'enfance d'un chef

Himalaya - Bir Şefin Çocukluğu

Tinle, Himalayalar'ın kuzeybatısındaki daha yeni yeni haritalarda yerini bulan Dolpo bölgesinde, denizden 5000 metre yükseklikte ikamet eden küçük bir köyün şefidir.

Köye dönen kervan Tinle'nin yerini alması için yetiştirdiği oğlu Lhapka'nın cesediyle gelir. Tinle şef olmak için herşeyi göze alabilecek, laf dinlemez delikanlı Karma'nın oğlunu öldürdüğüne inanmaktadır ve yola çıkacak kervanın başına Karma'nın geçmesine gönlü razı gelmez.

Kervanın yola çıkma günü ise kehanetlere ve tanrıların dediğine göre belirlenmektedir. Lakin Karma'nın laf dinlemez bir adam olduğunu söylemiştik; tanrıları sallamayarak günü gelmeden kervanı yola sürer.
Bunun üzerine yaşını başını almış Tinle, rahip olan diğer oğlunu, gelinini, torununu ve köyün yaşlılarını alarak bir başka kervanın başına geçer ve belirlenen günde yola çıkar.

İzleyenler ne demiş?