The Map of Happiness
Uğurlugiller
Zannedersem 50'ler ya da 60'larda radyoda yayınlanmış bir diziyi önce o günlerin ortamında canlandırmaya çalışmış, yemeyince günümüze çevirmişlerdi. Orda tek komik kişi Arap Bacı'ydı ve bir erkek (Tevfik Gelenbe) tarafından canlandırılırdı.
D-Max

Kuruluş »
zuxxi.com | Geyiks Ar�iv