zuxxi.com

Libertarias

1936 yılı; İspanyol İç Savaşı henüz başlamıştır. Bir rahibe olan Maria, anarşistler tarafından istila edilince kaldığı manastırdan kaçmak zorunda kalır. Girdiği binanın rastgele bir kapısını çalar, yardım diler ve hemen içeri buyur edilir. Genelevin böğrüne düşmüştür.

Korku içinde ne yapacağını şaşırdığı vakit, bu defa kadın anarşistler genelevi basar. "Özgür Kadın" örgütünün elemanı olan bu kadınlar şöyle gaz bir konuşma çekerek fahişeleri de direnişe çağırır. Sert bir hatun kişi olan Pilar'ın liderliğinde, ağzı laf yapan yaveri, geleceği görebilen Floren, iyi yürekli bir fahişe olan Concha ve Maria'dan oluşan ekip hem devrim uğruna hem de kadının özgürlüğünü kazanması adına kanlı bir savaş alanı haline gelen Zaragoza'nın yolunu tutar.

İzleyenler ne demiş?