zuxxi.com
Yönetim
Oyuncular
Senaryo
Müzik

The Prince of Egypt

Mısır Prensi

Musa peygamberin öyküsünü hemen herkes bilir ama biz gene de anlatalım.

Uzun yıllar önce Mısır Firavunu, İbrani erkek bebeklerin boğularak öldürülmesini emreder. Bunun üzerine İbrani olan Musa'nın annesi oğlunu bir sepete koyar ve Nil nehrinin sularına bırakır ki Mısırlılar tarafından boğulmasın. Nehirde boğulmasını daha uygun görmüştür. Musa sürüklenir sürüklenir ve kendini Firavunun sarayının önünde bulur. O sırada dere kenarında çamaşır yıkamakta olan Firavunun eşi, Musa' yı bulur ve onu evlat edinir. Musa Firavunun öz oğlu Ramses ile dünyadan bi haber büyür. Firavun hayata gözlerini yumunca Ramses tahta geçer ve Musa'yı asistan ilan eder. İçtikleri su ayrı gitmez fakat kaderleri ayrıdır bir kere. Musa'nın öz kızkardeşi bir gün gelir, gerçekleri bir bir anlatır. Musa başta inanmak istemez ama sonra delilleri göz önünde bulundurunca gerçekleri kabul eder. Kaderinin peşine gider, gerçek ailesini bulmaya. Tam o sırada olanlar olur; Tanrı Musa ile konuşur. Artık Musa İbranilerin lideri olmuştur, kendini Firavun'a karşı ibranileri korumaya adar. Bir zamanlar ekmeklerini bölüp yiyen canciğer iki kardeş artık iki düşmandır.

İzleyenler ne demiş?