zuxxi.com

Anna Karenina

Anna sosyetenin bağrında büyümüş, güzel bir kadındır. Evli ve bir erkek çocuk annesidir. Fakat sıkılır, gönlü de yapma etme uyarılarını dinlemeyerek Kont Vronsky'e konar. Tabii hikaye 19.yy Rusya'sında yer bulunca işin içinde değer yargıları ve toplumsal baskılar girer.

Anna cesur kadındır, ele güne pabuç bırakmaz. Herşeyi göze alarak ve sosyete dünyasını dumura uğratarak Kont'un yanına varır. Kont yakışıklı, endamlı bir adamdır ama yazık ki hiç kalıbının adamı değildir.

İzleyenler ne demiş?