zuxxi.com

Gladiator

Gladyatör

Roma İmparatoru Marcus'un ani ölümü sonucu, çok güvenilir ve başarılı bir general olan Maximus, Marcus'un şaibeli oğlu Commodus tarafından köleleştirilip, arenalarda dövüşen bir gladyatör olmaya mahkum edilir. Commodus, Maximus'un kahraman kişiliğini kullanarak kendisini tahttan indirip, lider olacağından korkmaktadır.

Maximus, Commudus'a zarar verebilmenin sadece halkın gözdesi olarak başarılabileceğini bilir. Çünkü bütün güç Commudus'tadır ve bunu yenecek tek güç halktır. Maximus, gladyatör olarak halkın itibarını kazanmaya ve bu güçle Commodus'un Roma halkına çektirdiği ızdırapları engellemeye çalışır.

İzleyenler ne demiş?